Periode beëindigd

De uiterste termijn om de naverrekeningstool te benaderen is verstreken. Wilt u alsnog gegevens doorgeven of wijzigen? Neem dan contact op met uw adviseur.